Dzieci i młodzież

Konsultacje dla dzieci i młodzieży to trzy cykliczne spotkania pacjentów i rodziców z psychologiem/psychoterapeutą. Na pierwszym spotkaniu, specjalista rozmawia jedynie z rodzicami. Zbiera wywiad zadaje pytania, wstępnie formułując problem. Podczas drugiego spotkania, psycholog rozmawia jedynie z dzieckiem, adolescentem wykorzystując różne metody i techniki diagnostyczne. Trzecie spotkanie jest podzielone. Pierwszą część stanowi ponowną rozmowę z dzieckiem, druga część jest z rodzicami w celu przekazania informacji zwrotnych i zaplanowania procesu pracy psychoterapeutycznej, jeśli będzie stwierdzona taka potrzeba.

Bardzo ważna jest współpraca z opiekunami, dlatego jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest rodzicom, bo w ich rękach spoczywa trwałość sukcesu psychoterapii.

Zapraszamy dzieci i rodziców w przedziale wiekowym:

 • 0-3 lata
 • 4-7 lat
 • 8-13 lat
 • 14-18 lat

Obszary naszej pracy to:

 • terapia dzieci z zaburzeniami zachowania,
 • terapia dzieci z zaburzenia lękowymi i emocjonalnymi,
 • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • terapia dzieci z MPD (mózgowe porażenie dziecięce),
 • terapia dzieci z FAS (płodowy zespół alkoholowy),
 • terapia dzieci po traumie,
 • terapia dzieci w żałobie,
 • terapia dzieci w różnych stanach emocjonalnych związanych z sytuacją życiową,
 • terapia dzieci z zaburzeniach nastroju, depresji,
 • terapia dzieci z zaburzeniach nerwicowych (lęku, lęku panicznym, fobiach społecznych, agorafobiach),
 • terapia dzieci z zespołem natręctw (OCD),
 • terapia bezsenności,
 • terapia uzależnień,
 • edukacja seksualna dzieci i młodzieży.