Grupy

Uczestnicy grup terapeutycznych mają możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom, zachowaniom, myślom. Grupa stwarza niebywałą szansę na poznanie siebie. Uczestnikom grupy obniża się poczucie osamotnienia, wyobcowania, zagrożenia. Grupa udziela wsparcia oraz przekazuje niezbędne informacje zwrotne, które są bardzo istotne w procesie zdrowienia. Można określić psychoterapię grupową rodzajem pewnego doświadczenia, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Przy pomocy psychoterapeutów i jasnych, obowiązujących w grupie zasad zapewniany jest wysoki poziom bezpieczeństwa, by umożliwić uczestnikom mówienie o tym co wstydliwie, trudne, niejasne.

Przed zakwalifikowaniem do grupy terapeutycznej jest konieczne odbycie dwóch 50-minutowych konsultacji, po której psychoterapeuta zaleci konkretną formę terapii.

  • Uzależnienia od substancji/czynności
  • Grupa DDA
  • Grupa DDD
  • Wypalenie zawodowe/kryzys twórczy