Psychotesty

Badania kierowców zawodowych

  • badania kierowców zawodowych, kandydatów na kierowców (kat. C,C+E,D,D+E),
  • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
  • badania osób starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami (kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przekroczenie limitu punktów karnych),
  • kierowców taxi .

Badania z zakresu medycyny pracy:

  • dla handlowców,
  • dla osób, które w ramach obowiązków służbowych mają prowadzenie pojazdu kat. B,
  • dla operatorów maszyn (np koparek, suwnic itp.),
  • praca powyżej 3 m.